logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก

งดการจองและจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง ณ สถานที่สั่งจองและจ่ายแลกเหรียญทั่วประเทศ เน้นจองทางออนไลน์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
กำหนดเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ชนิดราคา 20 บาทเปิดจ่ายแลกวันที่ 5 พ.ค.2564 ชนิดขัดเงาเปิดจองระหว่างวันที่ 5-31 พ.ค นี้
เปิดรับจองเหรียญพระคลังมหาสมบัติ รุ่นที่ 3
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน
คู่มือแนะนำช่องทางการรับชำระค่าเช่า