logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทรงพระเจริญ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก

ยินดีต้อนรับ

เขื่อนขุนด่านปราการชล

คำขวัญจังหวัดนครนายก

เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

5 ธันวาคม 2566
วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
ขอถวายพระพร
การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผูเช้าของกรมธนารักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน
คู่มือแนะนำช่องทางการรับชำระค่าเช่า