logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก

ยินดีต้อนรับ

เขื่อนขุนด่านปราการชล

คำขวัญจังหวัดนครนายก

เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิท-19) แพร่ระบาด
ช่องทางการให้บริการผู้เช่าที่ราชพัสดุและประชาชน ที่มาติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คู่มือแนะนำช่องทางการรับชำระค่าเช่า
แจ้งการรับเหรียญ
ข่าวประชาสัมพันธ์