logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  21 ตุลาคม 2557
 • เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  25 กันยายน 2557
 • หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด
  25 กันยายน 2557
 • เงินตราในสมัยรัชกาลที่ 9
  25 กันยายน 2557
 • เงินตราไทย
  25 กันยายน 2557
 • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
  25 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร