logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  11 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  6 สิงหาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
  27 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  14 กรกฎาคม 2564