logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อัลบั้มภาพ

30 ธันวาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครนายก
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ด้วยกรมธนารักษ์มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพื่อเ...
  14 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู...
  25 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง