logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

ด้วยกรมธนารักษ์มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการภายใต้ “โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ” โดยนำที่ราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้เปิดรับจองสิทธิเพื่อให้ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมโครงการฯ และได้ขยายเวลาการเปิดจองโครงการเพิ่มเติม จำนวน 5 แปลง โดยสามารถเข้าจองสิทธิได้ที่ tdw.treasury.go.th/Bureaucrat โดย มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม QR CODE 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผ่นพับ.pdf 1 MB 5
14 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครนายก
  29 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู...
  25 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเ...
  กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อเป็นที่ระลึกและน...
  24 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง