logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

งดการจองและจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง ณ สถานที่สั่งจองและจ่ายแลกเหรียญทั่วประเทศ เน้นจองทางออนไลน์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

กรมธนารักษ์ขอเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการและพนักงานของกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์จึงของดการจองเหรียญและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง ณ สถานที่สั่งจองและจ่ายแลกเหรียญทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564

อัลบั้มภาพ

3 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กำหนดการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบ...
  27 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนยก งด จำหน่าย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีรา...
  13 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก กำหนดเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในพระราชพิธีร...
  28 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง