logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ."

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ณ วัดทางกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

อัลบั้มภาพ

16 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญ...
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธ...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบน้ำด...
  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกโดยนางสาวอันธิกา ขวัญมณี นักประเมินราคาทรัพย...
  7 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประ...
  15 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง