logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก

เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์  เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก โดย นายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้สรุปความคืบหน้าผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ ภารกิจประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสภาพที่ราชพัสดุอำเภอเมืองนครนายก แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย.278 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก สถานที่ดูแลเด็กพิเศษ และ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย. 338 บ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก (เดิม) มีโครงการที่จะพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงเศรษฐกิจเป็นอาคารพักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 43 ยูนิต พร้อมพื้นที่จอดรถยนต์ 24 คัน  

อัลบั้มภาพ

24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และถ...
  20 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดประชุมคณะกรรมการตร...
  20 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุวรรณ เชื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา...
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง