logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดร.สิริฉัตร ภู่ภักดี ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.สิริฉัตร ภู่ภักดี ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยในทุกวันประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ สร้างความภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เคารพธงชาติ.pdf 535 KB 1

อัลบั้มภาพ

27 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก" เนื่องในโอกาสเทศ...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในว...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง