logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย.174 โดยจัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครนายก และมีการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายจากกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าทราย โดยได้นำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ

อัลบั้มภาพ

28 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ประชุมตรวจร...
  22 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดการประชุมคณะอนุกรร...
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดการประชุมคณะอนุกรร...
  8 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง