logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภค

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกโดยนางสาวอันธิกา ขวัญมณี นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครนายก (คบจ.)  มอบ น้ำดื่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้นายอำเภอบ้านนา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา จังหวัดนคนายก เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

อัลบั้มภาพ

7 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนา...
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญ...
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธ...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประ...
  15 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง