logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ออกตรวจงานโครงการตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ออกตรวจงานโครงการตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนครนายก

อัลบั้มภาพ

30 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ประชุมตรวจร...
  22 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดการประชุมคณะอนุกรร...
  12 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้ดำเนินโครงกา...
  28 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง