logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครนายก  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย 1395 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ นย 1402 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 58 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่กรมธนารักษ์กำหนด ต่อไป

อัลบั้มภาพ

10 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนา...
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบน้ำด...
  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกโดยนางสาวอันธิกา ขวัญมณี นักประเมินราคาทรัพย...
  7 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประ...
  15 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง