logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดร.สิริฉัตร ภู่ภักดี ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและพิธีทำบุญเมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดร.สิริฉัตร ภู่ภักดี ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและพิธีทำบุญเมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2567            ณ โบราณสถานดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยนายสุภกิห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ทำบุญเมืองดงละคร.pdf 646 KB 3
8 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก" เนื่องในโอกาสเทศ...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในว...
  5 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง