logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ.2562 ในวันที่ 15 กันยายน 2565

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ.2562 ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เพื่อกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติมรอบบัญชีปีพ.ศ.2559-2562 จัดสรรโครงการบ้านสวนไม้งามคลอง15 โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

15 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนา...
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญ...
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธ...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบน้ำด...
  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกโดยนางสาวอันธิกา ขวัญมณี นักประเมินราคาทรัพย...
  7 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง