logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมตรวจพื้นที่โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลราคาประเมินที่ดิน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่นครนายก และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมตรวจพื้นที่โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค ปี 2565 ทั้ง 4 อำเภอ จังหวัดนครนายก

อัลบั้มภาพ

31 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนา...
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญ...
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ธ...
  10 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบน้ำด...
  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกโดยนางสาวอันธิกา ขวัญมณี นักประเมินราคาทรัพย...
  7 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง